Od papírového modelu k virtuální 3D vizi

Unikátní projekt Zvířetice 3D vznikl jako velká vize: Zprostředkovat dávnou, již neexistující skutečnost prostředky virtuální reality a opět spatřit podobu míst, která nenávratně změnila svou původní tvář. Místem, které jsme se rozhodli oživit, se stala zřícenina Zvířetice ve Středních Čechách: Pro bohatost a zajímavost svých stavebně-historických proměn byl náš cíl zcela ideální.

I když původním úmyslem byl pouze papírový model zvířetického zámku, původní úmysl brzy přerostl v ambiciózní vizi průkopnického, v naší zemi dosud ojedinělého počinu. Vedoucím rekonstrukčního týmu a vedoucím celého projektu se stal Vojtěch Dvořák, hlavním 3D grafikem a tvůrcem fyzického modelu archeolog a 3D grafik Vojtěch Novák a hlavním odborným poradcem historik umění Martin Šanda.

Naším rekonstrukčním bodem se stal rok 1683, kdy byly Zvířetice renesančně-barokním zámkem ve svém vrcholném stavebním rozkvětu: Právě tohoto roku vznikla barokní jízdárna v Podhradí, poslední stavba vystavěná v zámeckém areálu.
Po třech letech usilovné práce týmu se na počátku roku 2015 podařilo dokončit a slavnostně odhalit první podrobnou rekonstrukci zříceniny prostředky moderní 3D grafiky vytvořenou na území České republiky.

Pokračujeme dále!

Fascinace minulostí Zvířetic nás neopouští a tajemné trosky nad Jizerou poutají i nadále naši pozornost – tentokrát období temného středověku – období středověkého hradu Zdislava z Lemberka.
V průběhu projekt přibyl do našeho týmu druhý špičkový 3D modelář Martin Josífek a také Lukáš Řípa, 2D grafik, autor korporátního portfolia, vizuálu informačního centra a dalších grafických aplikací projektu.
Náš 3D tým tedy pokračuje – nyní pod taktovkou Martina Josífka – ve vývoji nového 3D modelu – tentokrát středověkého hradu Zvířetice, a to hned ve 4 stavebních fázích. V návaznosti na nový model hradu probíhá rovněž vylepšení 3D modelu zámku, který bude obohacen o stavební fázi na konci 16. století, kdy ještě neexistovala barokní kaple.

Filmový projekt „Zvířetice: Vzkříšení“

Oba modely se stanou součástí připravovaného filmového projektu „Zvířetice: Vzkříšení“, celovečerního snímku sestávajícího z videoklipu a filmového dokumentu přibližující formou rámcových příběhů tří postav život objektu jakožto středověkého hradu, renesančního zámku i zříceniny současnosti.