Století romantismu i pokroku

V romantickém 19. století ožívají zříceniny Zvířetic na plátnech malířů a rytců. Tajemné rozvaliny lákají k návštěvě snílky i básníky, jakými byli Karel Hynek Mácha či německý spisovatel Arthur von Nordstern.
Civilizace kráčí neúprosným tempem vpřed a rok 1865 přivedl pod zvířetické návrší i prostředek moderní civilizace: Vzniká železnice, která nemilosrdně protíná zvířetické návrší. Půdní otřesy způsobené odpalováním skal pro kolejiště zřejmě narušily zdivo věže, jejíž část se v zimě 1897 sesunula. Trvale se tak pozměnil charakteristický obraz památky v krajině do podoby, jakou známe dnes.

Po druhé světové válce

Rok 1978 znamenal zkázu unikátní jízdárny v Podhradí v prostoru před dnešním parkovištěm. V podmínkách minulého režimu byla budova, ve své době ve špatném stavebně-technickém stavu, odsouzena k záhubě: Místo památkových zásahů bylo rozhodnuto o demolice objektu.
Nový život zříceniny znamenala 70. a 80. léta 20. století, kdy na Zvířeticích probíhaly známé letní tábory Hnutí Brontosaurus, při nichž byla provedena částečná oprava sladovny na předhradí a především čištění a archeologický výzkum hradní studny. Z hlubin minulosti bylo vyzdviženo množství zajímavých nálezů, například torzo renesančního kordu či ohřevný topný koš.
Výzkum potvrdil i jádro dávné pověsti o tajné chodbě vedoucí z hradu do blízké obce Zvířetice: V hloubce 6 metrů pod povrchem byl objeven vchod do „tajné“ podzemní místnosti, spojené úzkou chodbou se sklepením starého paláce. Otvory pro lahve, zachované i po staletích, prozrazují, že prostora sloužila dávným obyvatelům hradu jako chladírna potravin.

Nový život

Od roku 2007 je památka v majetku Města Bakova nad Jizerou a začíná její postupná obnova. V roce 2015 bylo díky dotaci Evropské unie otevřeno Turistické informační centrum Zvířetice v obci Podhradí, v jehož budově se nyní nacházíte a které se stalo základnou pro nový život památky. Postaven byl i nový most do nádvoří a nové vnější schodiště na věž.
Roku 2015 byl také dokončen unikátní projekt virtuální 3D rekonstrukce zámku Zvířetice, který formou špičkové počítačové grafiky zobrazuje památku v reálném prostředí tak, jak vypadala v roce 1683, v době svého vrcholného stavebního rozkvětu po dokončení podzámecké jízdárny.