I. MALÝ (ZÁKLADNÍ) PROHLÍDKOVÝ OKRUH:

Budova TIC Zvířetice (duben– říjen)
AV Dokument, Zvířetice 3D, expozice s výstavou rytin a fyzický model zámku
Vaše prohlídka zámku 3D začíná u nás v TIC Zvířetice!

Základnou Vašeho prožitku cestování v čase prostředky virtuální reality a výchozím bodem Vaší následné návštěvy zříceniny je nové moderní Turistické informační centrum Zvířetice v obci Podhradí.
Prohlídku zahájíte ve špičkově vybavené projekční místnosti infocentra: Do minulosti místa Vás nejprve uvedeme krátkým dokumentem „Zvířetice v zrcadle staletí“ (10:00 min.), ve kterém poznáte zajímavé okamžiky minulosti fascinující památky nad Vámi. Poté se již otevřou brány časoprostoru a Vy prožijete formou virtuálního 3D videa návštěvu poutníka v čase zámkem Zvířetice v dobách jeho vrcholné éry.

>> Více o 3D projektu

Expozice s fyzickým modelem a překvapením pro děti

Po audiovizuální projekci Vás očekává expozice v horním patře s unikátní výstavou obrazů a grafik zříceniny a především velký fyzický model zámku. Výstavu doplňují výrobky tradičních řemesel kraje a menší model hradu Zvířetice. Naši expozici střeží rytíř Roderik, který má překvapení pro všechny hodné děti!

Vlastní návštěva zříceniny

Po občerstvení na naší základně, kde si mimo jiné můžete zakoupit unikátní pohlednice zámku 3D, se již samostatně vydáváte ke zřícenině a do jejího nitra.

II. VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

Budova TIC Zvířetice + zřícenina Zvířetice (červenec – srpen + na objednávku již od května)
vše jako malý okruh + 3D prohlídka zříceniny s průvodcem

Letní prohlídky (červenec/ srpen) s 3D s průvodcem

V létě na Vás v rámci velkého prohlídkového okruhu bude v reálu zříceniny čekat průvodce, který Vám ukáže nejen všechna zajímavá místa očima současnosti: Díky vizualizačním grafikám 3D modelu (při nočních prohlídkách tabletu), které obdrží každý návštěvník na prohlídkový okruh, uvidíte současně podobu míst zříceniny přímo v reálném prostředí!

Interaktivní soutěž pro děti s překvapením

V rámci prohlídkového okruhu v červenci a srpnu máme v rámci každé prohlídku připravenu interaktivní soutěž pro Vaše děti! Zatímco prožijete „cestu časem“ na „zámku 3D“, budou Vaše děti plnit na jednotlivých stanovištích soutěžní úkoly hraběnky Eleonory, které nezůstanou bez odměny.

PROHLÍDKY S PRŮVODCEM NA OBJEDNÁVKU JIŽ OD KVĚTNA!

Mimo základní prohlídkový okruh infocentra Vám rádi zajistíme skupinové i individuální prohlídky celé zříceniny s průvodcem v parametrech letních prohlídek již od května.