Bakov nad Jizerou

Město s 5 tisíci obyvateli. Původně rybářská osada, první zmínka 1345, povýšení na město 1497. Tradice hrnčířství, výroby z rákosu a orobince. Kostel sv. Bartoloměje z konce 16. století a sv. Barbory z 1. pol. 16. století s hřbitovní branou z roku 1588. Na náměstí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1729.

Vodní elektrárna s mostem přes Jizeru na Malé Bělé

Malá Bělá

Spádová obec Bakova nad Jizerou. Na konci obce při železniční trati významné naleziště hrobů lidu popelnicových polí. Dvě technické památky – most přes Jizeru z roku 1922 a vodní elektrárna.

Keramická dílna v obci Zvířetice

Obec Zvířetice

Původně středověká ves ležící 1 km severozápadně od hradu, v dnešní podobě stále citelně ovlivněná barokní a klasicistní výstavbou. Ve vsi renesanční vrchnostenský hospodářský dvůr s hlavní budovou z počátku 17. století s pamětní deskou z roku 1607.

Vrch Baba, dominanta našeho kraje

Baba

Zalesněný čedičový vrch se dvěma neovulkanickými komíny – Babou a Dědkem. Národní přírodní rezervace s ochranou lesních a nelesních ekosystémů. Z vrcholu Dědek vyhlídka do Českého ráje.

Bývalý zámeček na Studénce již s novou střechou

Studénka

Dnes samota poblíž Horních Stakor, dříve centrum historického panství sousedícího s panstvím zvířetickým. První zmínka 1297. V areálu zřícenina tvrze později přestavěné na statek a zaniklý kostelík sv. Václava.

Lesní potůček v malebných klokočských lesích

Rečkov

Lesní potůček v malebných klokočských lesích

Národní přírodní památka v údolní nivě potoka Rokytky. Biotop vzácných a ohrožených rostlin a živočichů, především popelivky sibiřské. Od roku 2010 prožitková a naučná stezka pro rodiny s dětmi.

Kaple Klokočka s pramenem nad kaplí sv. Stapina

Klokočka

Samota v lesích v údolí potoka Rokytky s pramenem pitné vody. Při něm barokní kaple sv. Stapina z roku 1730. Během 18. století zde vznikly malé lázně. Hlavní budova přeměněna v 19. století na myslivnu.

Lovecký zámeček a myslivna Maníkovice

Maníkovice

Barokní lovecký zámeček postavený hrabětem Josefem z Valdštejna roku 1711. Od 19. století sloužil jako myslivna, dnes v soukromém vlastnictví. Roku 1831 zde pobýval slavný loupežník Václav Babinský, který se dle pověstí ukrýval v jeskyni Zlodějka v blízkém lese Lovotín.

Klenby chodby Kláštera hradiště

Klášter Hradiště

Bývalý cisterciácký klášter z pol. 12. století, ve středověku jeden z nejvýznamnějších v Čechách. Roku 1420 vypálen husity, v renesanci v troskách konventu vybudován zámek, přeměněný v 19. století na dodnes fungující pivovar. Z původního kláštera zachována krypta a výstavný portál z roku 1260.

Lovecký zámeček Radechov na stejnojmenném návrší

Radechov

Přírodní památka – vrch s bukovými 200 let starými lesy. Na vrcholu lovecký zámeček z 19. století vystavěný v tyrolském stylu, dnes sloužící jako myslivna.

Hrdlořezy – Předliška

Pozůstatky zatím nedatovaného hradiště se zbytky valů a příkopu. Nálezy z pozdní doby kamenné (kultura nálevkovitých pohárů), bronzové i ranného středověku.

Hrad Michalovice - nejbližší hradní soused Zvířetic

Michalovice

Zřícenina významného hradu nad Jizerou, založen před rokem 1281 Markvartici. Jan z Michalovic byl slavným rytířem své doby a účastníkem turnajů. Charakteristická šikmá věž zvaná Putna vznikla sesuvy podloží a podkopáním hledači pokladů v 19. století.