TÍSŇOVÉ LINKY

Univerzální tísňová linka 112
Policie ČR 158
Policie Mnichovo Hradiště 974 877 710
326 771 629
Záchranná služba 155
Hasiči 150

OHLAŠOVNY PORUCH

Elektrický proud 840 850 860
Plyn 1239 (celorepublikové)
840 113 355
Voda 326 721 507
326 376 130
603 245 533

MĚSTSKÝ ÚŘAD BAKOV NAD JIZEROU

Telefonní seznam MěÚ

Ústředna 326 214 030
Správce VČAS 736 462 094
Správce sokolovny 608 623 533
Technická četa 607 986 494
Městská knihovna a muzeum 326 781 179

INSTITUCE

Základní škola 326 781 178
Mateřská škola 326 781 502
Všeobecný lékař 326 781 151
326 781 155
Dětský lékař 326 781 222
Zubní lékař 326 781 146
Gynekologie 727 969 038
Rehabilitace 326 781 026
Lékárna 326 781 216
Pošta 326 781 511
Dům s pečovatelskou službou 326 782 954
Pečovatelská služba
(Diecezní charita Litoměřice)
326 772 282
731 402 442